วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2 พ.ย. 2552
วันแรกของการฝึกงาน
ยื่นหนังสือส่งตัว/ฟังปฐมนิเทศ
เขียนความต้องการที่จะฝึกงานที่เวชนิทัศและโสตทัศนศึกษา
งานแรกที่ทำ
ติกสติกเกอร์...
3 พ.ย. 2552
เรียนรู้การสแกนรูปจากเครื่องสแกน hp
4 พ.ย. 2552
ร่างป้ายผ้า
มีข้อความดังต่อไปนี้

โครงการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนชาวดิน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ ชุมชนชาวดิน เมืองราชบุรี

วัสดุที่ใช้ในการร่างป้ายผ้า
1.ดินสอ
2.ยางลบ
3.ไม้บรรทัดยาว 1 เมตร
4.ผ้าด้ายดิบ
5.เครื่องฉายโอเวอร์เฮด
6.แบบแผ่นใสที่จะร่าง

วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษร
4.ร่างแบบตามที่ฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียนร้อย


เขียนป้ายผ้า
มีข้อความดังต่อไปนี้ ป้ายที่ 1

โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ชุมชนชาวดิน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ ชุมชนชาวดิน เมืองราชบุรี
ป้ายที่ 2
โครงการ ชาวดินไร้พุง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
วัสดุที่ใช้ในการเขียนป้ายผ้า
1.ผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้ว
2.ผู่กัน
3.สีพลาสติก
4.แก้วสีพลาสติก
5.น้ำเปล่าสำหรับผสมสี
6.ไม้กระดานรองป้ายผ้า
วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้วมาวางบนไม้กระดาน
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
*****************************************
6 พ.ย. 2552
ร่างป้าย Singing Contest
ป้ายมีทั้งหมด 2 ผืน ใช้ในงานประกวดร้องเพลงของโรงพยาบาลราชบุรี
ลักษณะของป้ายแตกต่างจากป้ายอื่น คือป้ายนี้ใช้การไล่สีร้อน สีแดง สีเหลือง และตัดขอบสีดำ
9 พ.ย. 2552
วันนี้ลงมือเขียนป้าย Singing Contest
ตื่นเต้นมาก เพราะคิดว่าการไล่สีคงยากน่าดู
แต่พอลงมือทำ รู้สึกสนุดดีไม่ยากอย่างที่คิด
ช่วงบ่ายพิมพ์ใบเกียรติบัตรโครงการ "ประสานพลังใจใช้ปัญญา พาโรงเรียนปลอดบุหรี่"
10 พ.ย. 2552
ตั้งแต่เช้าก็มีติดสติดเกอร์ CD ฤาษีดัดตน ขยับกายสบายชีวี ด้วยกายบริหารแบบไทย
CD ทั้งหมด 200 แผ่น มีเคล็ดการติดนิดหนึ่งโดยการนำแผ่น CD ใส่โรลไว้แล้วจึงติดสติกเกอร์ โรลจะเป็นเหมือนตัวคอนโทลให้ติดสติกเกอร์ได้ตรงกลางพอดี
11 พ.ย. 2552
ตัดขาตั้งที่ทำด้วยฟิวเจอร์บอร์ด มีลักษณะคล้ายขาตั้งกรอบรูป
ช่วงบ่ายพี่ชาลินีสอน Copy CD วิธีการ
-เข้าไปที่โทรแกรม Nero Startsmart
-ใส่แผ่น CD ต้นฉบับ
-คลิกที่ Copy CD
-เลือกความเร็ว 16 X
-เลือกจำนวน 5
-เลือก Copy
-เมื่อต้นฉบับดันออกให้ใส่ CD เปล่า
-ทำจนครบจำนวน
-ออกจากโทรแกรม Nero Startsmart
12 พ. ย. 2552
เป็นครั้งแรกที่วันนี้ได้เขียนป้ายผ้าคนเดียว 1 ผืน
16 พ.ย. 2552
ตัดขาตั้งที่ทำด้วยฟิวเจอร์บอร์เช่นเคย
แกะสติกเกอร์ "ขยะติดเชื้อ"
17 พ.ย. 2552
มีงานเขียนป้ายผ้า 2 ผืน
แต่ผ้าที่ใช้เขียนหมด วิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ต่อกัน 2 แผ่น
จาเท่ากับป้ายผ้า 1ผืน
ป้ายที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ วันที่19 พฤศจิกายน 2552
ป้ายที่ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
18 พ.ย. 2552
หาตัวอักษร "โครงการ อมรมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังการผ่าตัดและฉายรังสี ณ จังหวัดราชบุรี"
นำตัวอักษรที่หาทั้งหมดติดกระดาษกาวด้านหลัง เมื่อเสร็จแล้วนำไปติดที่ห้องประชุม1
ร่างป้ายผ้า 5 ธันวามหาราช งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2552 ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี
19พ.ย. 2552
ลงมือเขียนป้ายผ้าสีเหลือง "5 ธันวามหาราช งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2552 ชมรมผู้สูงอายุประชานะเคราะห์ราชบุรี"
ตัวอักษรมีลักษณะตวัดปลาย ทำให้ต้องใช้พู่กัน สองด้าม เขียนตัวยอักษรและเติมหาง
20 พ.ย. 2552
ทำป้ายที่เขียนแล้วลบออกได้ วิธีคือ
-ใช้สติกเกอร์สีขาวติดแผ่นใส
-แล้วติดบนกระดาษพลาสวูด
-ให้แผ่นใสอยู่ด้านบนสุด
23 พ.ย. 2552
ติดสติกเกอร์บนกระจก "ขั้นตอนการรับบริการ"
24 พ.ย. 2552
ระบายสีตัวการ์ตูนบนป้ายผ้า
26 พ.ย. 2552
เขียนป้าย "ยินดีต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน วันที่ 1 ธ.ค. 52 โรงพยาบาลราชบุรี
27 พ.ย. 2552
ถ่ายรูปที่ห้องประชุมอเนกประสงค์
ถ่ายรูปที่ห้องวิจัยไข้เลือดออก
28 พ.ย. 2552
เขียนป้าย "มหกรรมกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี ปี 52 สนุกเกอร์ วันที่ 21 ธ.ค. 52"
29 พ.ย. 2552
เขียนป้าย "มหกรรมกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรี ปี 52 หมากกระดาน/ปาเป้า 16 ธ.ค. 52 ณ ห้องประชุม 1
30พ.ย. 2552
เขียนป้ายต่อจากเมื่อวาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น